تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

ترجمه فارسی نهج البلاغه در طلب باران
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است که هنگام طلب باران فرموده: بارخدايا کوههاي ما شکافته و خشگ مانده، و زمينهاي ما گردآلود شده، و چهارپايان ما بسيار تشنه‏اند که در خوابگاهاشان حيران و سرگردان ناله ميکنند مانند ناله مادران در مصيبت فرزندانشان، و از آمد و رفت در چراگاهها و آبخورهاشان و اشتياق به آب خسته و ملول شدند. بارخدايا به ناله ناله‏کنندگان و اشتياق آرزومندان رحم فرما. بارخدايا به سرگرداني چهارپايان در گذرگاهاشان و ناله آنها در خوابگاهاشان (که علفي نمييابند) رحم نما (چون گرسنگي و تشنگي و سختيهاي چهارپايان و همه جانداران نزد خدايتعالي اهميت دارد از اين جهت امام عليه‏السلام به هنگام درخواست باران آنها را وسيله قرار داده است) بارخدايا (از خانه‏هاي خود) به اميد فضل و کرم تو بيرون آمديم هنگاميکه سالهاي قحطي مانند شترهاي نزار به ما روآورد (ضعيف و ناتوان و گرفتار و بيچاره شديم) و ابرهائي که احتمال باران داشت با ما مخالفت ورزيد (ابرها ظاهر ميشد و بيننده را اميد باران در دل ميانداخت ولي نميباريد) پس تو اميد اندوهگين هستي، و حاجت درخواست کننده را برمي‏آوري، در اين زمان که مردم (از همه جا) نوميد بوده
، و ابرها نباريده چرندگان هلاک گشته‏اند، تو را ميخوانيم (و از تو ميطلبيم) ما را به اعمال و کردار (زشت) و گناهانمان نگيري، و رحمتت را بر ما شامل گرداني به ابر پر باران و بهار پر ابر و گياه پربرکت شگفت آور، باران فراوان درشت دانه که به آن آنچه مرده است (خشک شده) زنده نمائي، و آنچه (نعمت و فراواني) که از بين رفته بازگرداني. بارخدايا از تو طلب آب ميکنيم، آب زنده سازنده، سير کننده، کامل، فراوان، نيکو، پر برکت، گوارا، گياه‏آور، که گياهش نمو کرده شاخه‏اش ميوه داده برگش تر و تازه باشد که بندگان ناتوان خويش را از بدبختي رهائي دهي، و شهرهايت را که مرده (قحطي ديده) زنده گرداني (نعمت را در آنها فراوان نمائي) بارخدايا آب از تو ميطلبيم که به سبب آن زمينهاي بلند ما پر گياه گردد، و در زمينهاي نشيب ما (نهرها و جويها) جاري شود، و اطراف و جوانب ما (دهات و شهرها) به فراخ سالي برسند، و ميوه‏هاي ما فراوان گردد، و چهارپايان ما خوش گذرانند، و برسد به مردمان دور از ما، و استفاده کنند (سيرآب گردند) مواضعي که هميشه در آفتاب ميباشند (صحرا و مزارع) از برکات واسعه و کرمهاي بيشمارت بخشش نما بر آفريده‏شدگان نيازمندت، و بر حيوانات وحشي که (در بيابان) رها کرده‏اي (و زاد و توشه ندارند) و بفرست بر ما بارانيکه زمين را ترکند (از خشکي برهاند) روان و پي در پي باشد، و باراني که باران ديگر را دفع نمايد (دانه آن به تندي دانه ديگر را بشويد و شتاب ببارد) باراني که برق آن نبارنده و ابر پهن آن در افق بي‏فائده و ابرهاي پراکنده‏اش سفيد و بارانهاي اندک آن با بادهاي سرد نباشد، تا اينکه به جهت فراواني گياه آن قحطي‏زدگان فراخي (نعمت بسيار) بينند، و به برکت آن سختي کشيده‏ها آسايش يابند، زيرا تو باران را وقتي ميفرستي که خلائق نوميدند، و رحمتت را (بر جهانيان) شامل ميگرداني، و توئي زمامدار و ستوده شده (به احسان. سيدرضي فرمايد:) معني سخنان شگفت‏آور در اين خطبه اينست: فرمايش آن حضرت عليه‏السلام انصاحت جبالنا يعني کوهها بر اثر خشکي از هم شکافته شد، گفته ميشود (عرب ميگويد): انصاح الثوب چون جامه شکافته گردد، و نيز گفته ميشود: انصاح النبت وصاح و صوح چون گياه پژمرده و خشکيده. و فرمايش آن حضرت و هامت دوابنا يعني چهارپايان ما تشنه باشند، و هيام بمعني تشنگي است. و فرمايش آن حضرت حدابير السنين، حدابير جمع حدبار است به معني شتري که راه‏نوردي لاغرش کرده، پس به آن شتر تشبيه فرموده سالي را که خشکي و کم آبي در آن پديدار شود، ذوالرمه (يکي از شعراي عرب است) گفته: حدابير ما تنفک الا مناخه علي الخسف او ترمي بها بلدا قفرا يعني آنها شترهائي هستند لاغر شده از راه‏نوردي، از هم جدا نميشوند مگر در خوابگاه گرسنگي يا آنکه آنها را در شهرهاي بي‏آب و علف ببرند، و فرمايش آن حضرت، و لاقزع ربابها: قزع پاره‏هاي کوچک ابر پراکنده است، و فرمايش آن حضرت و لا شفان ذهابها يعني تقدير آن (لفظي که در پنهان است) و لا ذات شفان ذهابها ميباشد، و شفان باد سرد است، و ذهاب به معني بارانهاي اندک، پس آن حضرت لفظ ذات را (در جمله و لا شفان ذهابها) ساقط کرده است به جهت علم و اطلاع شنونده بر آن. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) فِى الْاِسْتِسْقاءِ: اللَّهُمَّ قَدِ ‏انصاحَتْ‏ جِبالُنا، وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنا، وَ ‏هامَتْ‏ دَوابُّنا، وَ تَحَيَّرَتْ فِى ‏مَرابِضِها، وَ ‏عَجَّتْ‏ ‏‏عَجِيجَ‏‏ ‏‏الثَّکالى‏ عَلى أَوْلادِها، وَ مَلَّتِ التَّرَدُّدَ فِى مَراتِعِها، وَ الْحَنِينَ إِلى مَوارِدِها. ‏أَللَّهُمّ‏ ‏فَارْحَمْ‏ ‏أَنِينَ‏ ‏‏الانَّةِ‏، ‏وَ ‏حَنِينَ‏ ‏‏الْحانَّةِ‏. أللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَها فِى مَذاهِبِها، وَ أَنِينَها فِى ‏مَوالِجِها. اللَّهُمَّ خَرَجْنا إِلَيْکَ حِينَ اعْتَکَرَتْ عَلَيْنا حَدابِيرُ السِّنِينَ، وَ أَخْلَفَتْنا ‏مَخايِلُ‏ ‏الْجَوْدِ، فَکُنتَ الرَّجاءَ ‏لِلْمُبْتَئِسِ‏، وَ الْبَلاغَ لِلْمُلْتَمِسِ، نَدْعُوکَ حِينَ قَنِطَ الْأَنامُ، وَ مُنِعَ الْغَمامُ، وَ هَلَکَ ‏السَّوامُ‏، أَنْ لَّا تُؤاخِذَنا بِأَعْمالِنا، وَ لا تَأْخُذَنا بِذُنُوبِنا وَ انْشُرْ عَلَيْنا رَحْمَتَکَ بِالسَّحابِ ‏الْمُنْبَعِق‏، وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ، وَ النَّباتِ ‏المُونِقِ‏، ‏سَحّاً وابِلًا، تُحْيِى بِهِ ما قَدْ ماتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ ما قَدْ فاتَ. اللَّهُمَّ سُقْياً مِنْکَ مُحْيِيَةً، مُرْوِيَةً، تامَّةً، عامَّةً، طَيِّبَةً، مُبارَکَةً، هَنِيئَةً ‏مَرِيئَةً، ‏مَرِيعَةً، ‏زاکِياً نَبْتُها، ‏ثامِراً فَرْعُها، ناضِراً وَرَقُها، تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبادِکَ، وَ تُحْيِى بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلادِکَ. اللَّهُمَّ سُقْيا مِنْکَ تُعْشِبُ بِها ‏نِجادُنا، وَ تَجْرِى بِها ‏وِهادُنا، وَ يُخْصِبُ بِها ‏جَنابُنا، وَ تُقْبِلُ بِها ثِمارُنا، وَ تَعِيشُ بِها مَواشِينا، وَ تَنْدى بِها ‏أَقاصِينا، ‏و ‏تَسْتَعِينُ‏ ‏بِها ‏‏ضَواحِينا‏، مِنْ بَرَکاتِکَ الْواسِعَةِ، وَ عَطاياکَ الْجَزِيلَةِ عَلى بَرِيَّتِکَ ‏الْمُرْمِلَةِ، وَ وَحْشِکَ الْمُهْمَلَةِ، وَ أَنزِلْ عَلَيْنا سَماءً ‏مُّخْضِلَةً، مِدْراراً هاطِلَةً، يُدافِعُ ‏الْوَدْقُ‏ مِنْهَا الْوَدْقَ، وَ ‏يَحْفِزُ الْقَطْرُ مِنْهَا الْقَطْرَ، غَيْرَ ‏خُلَّبٍ‏ ‏بَرْقُها، وَ لا ‏جَهامٍ‏ ‏عارِضُها، وَ لا قَزَعٍ ‏رَبابُها، وَ لا شَفّانٍ ‏ذِهابُها حَتّى يُخْصِبَ لِإِمْراعِهَا الْمُجْدِبُونَ، وَ يَحْيا بِبَرَکَتِهَا ‏الْمُسْنِتُونَ‏، ‏فَإِنَّکَ‏ ‏‏تُنْزِلُ‏‏ ‏‏الْغَيْثَ‏‏ ‏‏مِنْ‏‏ ‏‏بَعْدِ‏ ‏‏ما‏ ‏‏قَنَطُوا‏، ‏وَ ‏تَنشُرُ ‏رَحْمَتَکَ‏، ‏وَ ‏اَنْتَ‏ ‏الْوَلِىّ‏ ‏الْحَمِيدُ. تَفْسِيرُ ما فِى هذِهِ الْخُطْبَةِ مِنَ الْغَرِيبِ: قالَ السَّيد الشَريف: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ -انصاحَتْ جِبالُنا- أَىْ تَشَقَّقَتْ مِنَ الْمُحُولِ، يُقالُ: انصاحَ الثَّوْبُ إِذَا انشَقَّ، وَ يُقالُ أَيْضاً: انصاحَ النَّبْتُ وَ صاحَ وَ صَوَّحَ إِذا جَفَّ وَ يَبِسَ، وَ قَوْلُهُ: وَ هامَتْ دَوابُّنا أَىْ عَطِشَتْ، وَ الْهُيامُ الْعَطَشُ، وَ قَوْلُهُ -حَدابِيرُ السِّنِينَ- جَمْعُ حِدْبارٍ وَ هِىَ النّاقَةُ الَّتِى أَنضاهَا السَّيْرُ، فَشَبَّهَ بِهَا السَّنَةَ الَّتِى فَشا فِيهَا الْجَدْبُ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ: حَدابِيرُ ما تَنْفَکُّ إِلّا مُناخَةً عَلَى الْخَسْفِ أَوْ تَرْمى بِها بَلَداً قَفْراً وَ قَوْلُهُ -وَ لا قَزَعٍ رَبابُها- الْقَزَعُ الْقِطَعُ الصِّغارُ الْمُتَفَرِّقَةُ مِنَ السَّحابِ، وَ قَوْلُهُ -وَ لا شَفّانٍ ذِهابُها- فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ: وَ لا ذاتَ شَفّانٍ ذِهابُها، وَ الشَّفّانُ الرِّيحُ الْبارِدَةُ، وَ الذِّهابُ الْأَمْطارُ اللَّيِّنَةُ، فَحَذَفَ ذاتَ لِعِلْمِ السّامِعِ بِهِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

ترجمه فارسی نهج البلاغه دستوري به ابن‏عباس
روانشناسي طلحه و زبير
با طلحه، ديدار مکن، زيرا در برخورد با طلحه، او را چون گاو وحشي يابي که شاخش را تابيده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش مي‏شود و مي‏گويد، رام است، بلکه با زبير! ديدار کن که نرمتر است، به او بگو، پسردايي تو مي‏گويد. در حجاز مرا شناختي، و در عراق مرا نمي‏شناسي؟! چه شد که از پيمان خود باز گشتي؟! (جمله کوتاه (فما عدا مما بدا) براي نخستين بار از امام علي (ع) شنيده شد و پيش از امام از کسي نقل نگرديد) متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) لَمَّا أَنْفَذَ ‏عَبْدَاللَّهِ‏ ‏بْنَ‏ ‏عَبَّاسٍ‏ إِلَى ‏الزُّبَيْرِ قَبْلَ وُقُوعِ الْحَرْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ لِيَسْتَفِيئَهُ إِلى طاعَتِهِ: لا تَلْقَيَنَّ ‏طَلْحَةَ فَإِنَّکَ إِن تَلْقَهُ تَجِدْهُ کَالثَّوْرِ ‏عاقِصاً ‏قَرْنَهُ‏، ‏يَرْکَبُ‏ ‏الْصَّعْبَ‏ وَ يَقُولُ: هُوَ الْذَّلُولُ! وَ لکِنِ الْقَ ‏الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ ‏عَرِيکَةً، فَقُل لَهُ: يَقُولُ لَکَ ابْنُ خالِکَ: عَرَفْتَنِى بِالْحِجازِ وَ أَنْکَرْتَنِى بِالْعِراقِ، ‏فَما ‏عَدا ‏مِمَّا ‏بَدا؟. أَقُولُ: هُوَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَوَّلُ مَنْ سُمِعَتْ مِنْهُ هذِهِ الْکَلْمَةُ: أَعْنِى: ‏فَما ‏عَدا ‏مِمَّا ‏بَدا؟.

ادامه مطلب

 

 

مشکل کريمي بايددرکميته انضباطي مطرح مي‌شد

 

حسين هدايتي:مشکل کريمي بايد در کميته انضباطي مطرح مي‌شد

مالک باشگاه استيل آذين با بيان اينکه بحث اخراج کريمي از تيم فوتبال اين باشگاه را پيگيري مي‌کند گفت: مشکل کريمي بايد در کميته انضباطي اين باشگاه مطرح مي‌شد.

حسین هدایتی در مورد اخراج علی کریمی گفت: آقای آجورلو انسان متدین و متشرعی است اما موضوع کریمی باید در کمیته انضباطی باشگاه مطرح می‌شد. ما در این خصوص تشکیل جلسه خواهیم داد تا اختلافات را برطرف کنیم.

وی با کنایه به مدیرعامل باشگاه استیل آذین تاکید کرد: مالک باشگاه هنوز زنده است و احساسم این است در مورد اخراج کریمی تندروی شده است و نباید اینگونه با مسائل برخورد کرد. آقای آجرلو و کریمی می بایست مثل دو تا برادر با هم می نشستند و مشکلات را برطرف می کردند.

مالک باشگاه استیل آذین در مورد بحث روزه خواری علی کریمی اظهار داشت: هرکس پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است.

علی کریمی پیش از دیدار استیل آذین با استقلال در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: الان زود است در مورد قهرمانی استیل آذین صحبت کرد اما اگر مدیریت آقای مهریزی بود شاید می شد حرفی زد اما الان چیزی مشخص نیست!

یک روز پس از این مسابقه در اقدامی غیر منتظره سایت باشگاه استیل آذین خبر اخراج کریمی را به دلیل روزه خواری اعلام کرد که این خبر با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.ادامه مطلب

استرس

 

در گذشته مرز میان كار و زندگی شخصی تا حد زیادی مشخص بود، اما امروز گویا كار بر زندگی شخصی ما حمله‌ور شده و دیگر حفظ تعادل میان كار بیرون از خانه و زندگی شخصی براحتی امكان‌پذیر نیست.

 


تعادل میان‌كار ‌و ‌زندگی


در گذشته مرز میان كار و زندگی شخصی تا حد زیادی مشخص بود، اما امروز گویا كار بر زندگی شخصی ما حمله‌ور شده و دیگر حفظ تعادل میان كار بیرون از خانه و زندگی شخصی براحتی امكان‌پذیر نیست.

 

در نگاه اول شاید این مساله مهم به نظر نرسد اما باید بدانیم زمانی كه تعادل میان زندگی كاری و شخصی به‌هم می‌ریزد، سطح استرس ما افزایش می‌یابد. یعنی هم كار و هم زندگی صدمه می‌بینند. پس باید به نحوی كنترل و آرامش خودمان را حفظ كنیم.

 

همه ما می‌دانیم دست یافتن به تعادلی میان كار و زندگی در دنیای پرسرعت و آشفته امروز كار ساده‌ای نخواهد بود، اما هنوز هم ایجاد چنین تعادلی امری دست یافتنی است.

 

 

با كار خود ازدواج كرده‌اید؟

 

شاید گذراندن ساعاتی طولانی در محل كار بخصوص زمانی كه دنبال كسب ارتقای شغلی هستید برای شما وسوسه‌انگیز باشد. گاهی اوقات نیز اضافه كاری برای مخارج ضروری زندگی لازم است.

 

اما اگر شما بیشتر اوقات در حال كار كردن هستید، خوب است آگاه باشید كه زندگی خانوادگی خود را در معرض خطری جدی قرار خواهید داد، چرا كه صرف زمان زیاد در محل كار به جای خانه، موجب دلتنگی و ناراحتی اهل خانه و اوضاع آن می‌شود.

 

بد نیست عواقب عدم تعادل مناسب در زندگی و كار را بدانیم و نسبت به آن آگاه باشیم.

 

یكی از اولین اثرات مخرب این عدم تعادل، احساس خستگی است. زمانی كه شما خسته هستید به طور قطع نمی‌توانید كارآمد باشید و به نحو عالی كار خود را انجام دهید، همین نكته ممكن است منجر به‌لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری به كار و موقعیت شغلی شما نیز بشود.

 

همچنین در این شرایط زمان‌هایی را هم از دست خواهید داد؛ آن زمان‌هایی كه باید با خانواده، عزیزان و دوستان خود بگذرانید. وقتی شما بیش از حد درگیر كار و مسائل كاری می‌شوید، به طور حتم وقایع و اتفاقات زندگی خانوادگی را فراموش می‌كنید و به تعبیری آنها را از دست خواهید داد. البته این مشكل به همین جا ختم نمی‌شود، بلكه بتدریج منجر به آسیب دیدن احساسات شما شده و حتی ممكن است روابط شما با عزیزانتان را نیز تحت تاثیر قرار داده و به آن لطمه وارد كند. خوب است بدانید كه اگر همیشه به فكر خود باشید، ایجاد و حفظ روابط دوستانه هم بسیار سخت خواهد بود.

 

و اما یكی دیگر از آثار منفی پذیرفتن مسوولیت‌های كاری زیاد، می‌تواند انتظارات بیش از حد دیگران باشد. اگر شما همیشه ساعات اضافه كاری داشته باشید، به طور حتم مسوولیت‌های بیشتری نیز به شما داده خواهد شد كه این مطلب خود منجر به نگرانی‌ها و چالش‌های بیشتر در زندگی كاری شما می‌شود.

 

تا زمانی كه كار كردن ادامه دارد و باید شرایط و نیازهای كاری را در نظر گرفت و در كنار آن به زندگی شخصی خود نیز رسید، این چالش‌ها ادامه خواهد داشت. پس بد نیست نكاتی كلی را برای بهبود تعادل میان كار و زندگی خود در نظر بگیریم.

 

*‌ فرصت‌های خود را بررسی كنید و زمانبندی مناسبی برای كار‌های مختلف در نظر بگیرید. برای این منظور یك هفته هر كاری را كه انجام می‌دهید ـ چه كارهای مربوط به محیط شغلی و چه مسائل شخصی خودتان ـ بررسی كرده و در نظر بگیرید. پس از این مرحله خواهید توانست مسائل مهم و ضروری و مواردی را كه موجب رضایت شما می‌شوند، تعیین كنید. در این موقعیت شاید بد نباشد اگر كارهایی كه نمی‌توانید براحتی انجام دهید یا از انجام آنها لذتی نمی‌برید را از برنامه حذف كرده یا برای انجامشان از دوستان و همكاران خود كمك بگیرید.

 

*‌ شاید بد نباشد با كارفرمای خود صحبت كنید و درباره انعطاف‌پذیری ساعات كاری پیشنهادهایی بدهید. همه ما اگر بتوانیم كنترل بیشتری بر ساعات خود داشته باشیم، استرسمان كمتر خواهد شد.

 

 

*‌ باز هم فایده قدرت «نه» گفتن را مطرح كنیم. چه همكارتان از شما تقاضای انجام كاری اضافه را داشته باشد، چه معلم كودكتان از شما كاری بخواهد، به یاد داشته باشید كه كاملا طبیعی خواهد بود اگر با احترام به او نه بگویید.

شما وقتی انجام این‌گونه كارها را ـ كه فقط به خاطر احساس گناه یا اجبار انجام می‌دهید ـ رها می‌كنید، فضا و زمان بیشتری برای فعالیت‌های معنی‌دار و ارضاكننده خود پیدا خواهید كرد.

 

*‌ كار را برای محل كار بگذارید. با وجود انواع فناوری‌های مدرن و پیشرفته امروزی كه می‌توان هر لحظه با هر كسی و تقریبا از هر مكانی ارتباط برقرار كرد، ممكن است هیچ مرزی میان كار با خانه و خانواده وجود نداشته باشد، مگر این‌كه خودتان آن را ایجاد كنید.

پس خوب است آگاهانه تصمیم‌گیری كنید كه زمان كار را از فرصت‌های شخصی خود جدا كنید. به عنوان مثال می‌توانید وقتی كه در كنار خانواده هستید، تلفن همراه را خاموش كرده و رایانه شخصی خود را كنار بگذارید.

 

*‌ زمان خود را مدیریت كرده و وظایف كاری و خانوادگی خود را كارآمد و برنامه‌ریزی مفید كنید.

یك برنامه روزانه از كارهایی كه قرار است انجام دهید، آماده كنید. در نهایت كارهایی كه باید انجام شود را انجام داده و سایر كارها را رها كنید.

 

*‌ از پشتیبانی و حمایت كافی و لازم برخوردار باشید. در محل كار با همكارانی كه می‌توانند به شما كمك كنند، همراه شوید.

بر عكس این مطلب نیز درست است، هنگامی كه در سفرهای كاری هستید یا مجبور به اضافه كاری می‌شوید از دوستان و اقوام مورد اعتماد بخواهید تا در امور خانه به شما كمك كنند.

 

*‌ خودتان را فراموش نكنید. غذاهای سالم و مقوی خورده و ورزش مرتب و خواب كافی را نیز از یاد نبرید. هر روز زمانی خاص را برای انجام فعالیتی كه از آن لذت می‌برید اختصاص دهید؛ كاری مانند كتاب خواندن و حتی بهتر از این، فعالیت‌هایی را برگزینید كه می‌توانید با همسر، خانواده یا دوستان خود انجام دهید، مانند پیاده‌روی و...

به هر حال باید بتوان تعادلی میان كار و زندگی شخصی ایجاد كرد تا سلامت روحی و جسمی ما هم تامین شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

 

 

 

 

نهنگ ها یکدیگر رابه اسم صدا می زنندنهنگهای قاتل حداکثر ۱۷ صدای مختلف دارند که از این آوازها برای تشخیص دادن اعضای گروه خود استفاده می کنند.
پژوهشهای یک زیست شناس آلمانی نشان می دهد که نهنگها با گویش محلی خود با هم صحبت کرده و یکدیگر را به اسم صدا می کنند.
"هیک وستر" زیست شناس آلمانی که از سالها قبل رفتار این پستانداران دریایی را در دریاهای نروژ مطالعه می کند کشف کرد که نهنگها هر یک برای خود اسمی دارند و یکدیگر را به اسم صدا می زنند.


این محقق در این خصوص اظهار داشت: "می توانیم بگوییم لحن و آهنگ آوازهای نهنگهای قاتل و نهنگهای دلفینی با یکدیگر متفاوت است. این پستانداران دریایی از یک سیستم ارتباطی بسیار شگفت انگیز برخوردارند. آنها اطلاعات بسیاری دقیقی را با هم تبادل می کنند. برای مثال یک نهنگ می تواند به دوستان خود بگوید: شما از طرف راست به شاه ماهی حمله کنید و من از طرف چپ این کار را می کنم."

 

گروههای نهنگها از نظر گویشی نیز با هم متفاوت هستند. به طوری که گویش هر خانواده با خانواده دیگر متفاوت است یعنی وقتی چند گروه در کنار هم هستند، نهنگها برای اینکه همدیگر را گم نکنند صداهای متفاوتی تولید می کنند. نهنگهای قاتل حداکثر ۱۷ صدای مختلف دارند که از این آوازها برای تشخیص دادن اعضای گروه خود استفاده می کنند.


نهنگها بیش از سایر جانوران دریایی از صدای کشتیها رنج می برند چراکه این اصوات، ارتباطات میان آنها را مختل می کند. علاوه بر این، شکار بی رویه نهنگها، آلودگی بیش از حد آبها و زباله های دریایی هر روز موجب مرگ تعداد زیادی از نهنگها می شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

 

 

 

افزايش سرعت اينترنت تا 115 Kbps

 

اين ترفند مخصوص ويندوز XP مي باشد.

با انجام اين ترفند سرعت اينترنت شما تا حدود 115 كيلوبايت افزايش مي يابد .

ابتدا روي آيكن My Computer راست كليك كنيد (يا وارد My Computer شده و بر روي فضاي خالي راست كليك كنيد) سپس از منوي باز شده Properties را انتخاب كرده و در پنجره باز شده تب Hard ware را انتخاب كنيد و سپس بر روي دكمه Device manager كليك كنيد.

در پنجره جديد كه باز مي شود شاخه Modems را باز كرده و سپس درون اين شاخه بر روي نام مودم خود راست كليك كرده و گزينهProperties را انتخاب كنيد.

در پنجره جديد تب Advanced را انتخاب كنيد ,در اين تب درون كادر اول يعني Extra initialization commands عبارت at&fx را وارد كرده و Ok كنيد.
از اين پس هر بار كه به اينترنت متصل مي شويد سرعت كانكشن شما افزايش قابل توجهي مي يابد.
براي مشاهده مي توانيد پس از اتصال بر روی كامپيوتر كوچك پايين صفحه كليك كنيد و speed را ببينيد.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

 

 

دل‌بوسكه: از اين پيروزي ترسيدم

 

/همگام با جام جهاني 2010 - آفريقاي جنوبي/

دل‌بوسكه: از اين پيروزي ترسيدم

سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا پس از برتري يك بر صفر برابر پاراگوئه گفت: از مردان خود هرگز راضي نيستم و از اين پيروزي ترسيدم.

به نقل از ماركا اسپانيا، ويسنته دل‌بوسكه تصريح كرد: اسپانيا فوق العاده بهتر از پاراگوئه بازي كرد و بازي زيبا مثل هميشه در دستور كار ما بود.
وي افزود: بازيكنان نبايد اين گونه براي پيروزي دچار سختي مي‌شدند و از اينكه براي بازكردن دروازه پاراگوئه دچار مشكل شده بوديم از دست بازيكنانم دلخورم.

دل بوسكه ادامه داد: صعود به نيمه نهايي حق اسپانيا بود و به آن رسيد اما براي آلمان اگر قرار باشد اين رگونه بازي كنيم يك تيم از قبل شكست خورده‌ايم. در چند روز باقي مانده تا آن بازي بزرگ بايد همه چيز را تحت كنترل داشته باشيم. از بازي مردانم راضي نيستم و بايد به شدت مراقب آلمان باشيم.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz


روزنامه تيتر روزنامه هاي امروزسه شنبه01 تیر 1389
تيتر روزنامه

با اعلام نحوه توزیع کارت؛ جزئیات رفع نقص کارت و زمان برگزاری کنکور سراسری سال 89 تشریح شد
ارجاع جرم ثابت شده در تحقیق و تفحص به دادگاه ها
رتبه بندی رشته های دانشگاهی کشور آغاز شد

تيتر روزنامه

در پی نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه جدید دانشگاه آزاد از سوی مجلس، رقم خورد؛ اعتراض افکارعمومی به حامیان قانون گریزی جاسبی
هشدار تهران عملی شد؛ ممانعت از ورود 2 بازرس آژانس به ایران
روز داور ایرانی در جام جهانی

تيتر روزنامه

وزیر تعاون: نسخه اشتغالزایی مسکن مهر اجرا می شود

با دستور مدودوف انجام شد؛ قطع صادرات گاز روسیه به بلاروس

کاهش قیمت طلای سرخ

تيتر روزنامه

برنامه دولت برای مقابله با تحریم ها

شمس الدین حسینی: راهکارهایی برای مقابله با شرایط جدید وجود دارد

داستان دنباله دار دانشگاه آزاد

تيترروزنامه ها

برزیل زهر چشم گرفت
محرومیت از تحصیل در انتظار دانشجویان سیگاری
خرید 100 فیلم روز دنیا برای تلویزیون

تيترروزنامه ها

برزیل زهر چشم گرفت
محرومیت از تحصیل در انتظار دانشجویان سیگاری
خرید 100 فیلم روز دنیا برای تلویزیون

تيترروزنامه ها

شرط سخنگوی اقتصادی دولت برای اعلام نرخ رشد 88؛ اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنایع حل شود
صدای سازمان بازرسی هم درآمد
فاجعه ای به نام تخلیه میادین نفتی مشترک

تيترروزنامه ها

خراسان 62 ساله شد
تغییرات 20 تا 60 درصدی لایحه برنامه پنجم در 5 کمیسیون تخصصی مجلس
انتقاد از مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد و پاسخ لاریجانی
فرمانده نیروی انتظامی: برخورد فیزیکی در مبارزه با بدحجابی صورت نگرفته است

تيترروزنامه ها

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح راهکارهای مقابله با تحریم وعده داد؛ تسهیلات جبرانی برای فعالان اقتصادی
تلاطم بورس با آغاز واگذاری خودروسازان
تعامل با همسایگان را در دستور کار قرار داده ایم

تيتر روزنامه ها

گزارش اختصاصی کیهان؛ توافق فراکسیون شیعیان عراق نخست وزیر به زودی اعلام می شود
کشتی کمک های انسان دوستانه ایران عازم غزه می شود
سردار قاسمی اعلام کرد: آمادگی قراردگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای مهار لکه نفتی خلیج مکزیک

تيتر روزنامه

سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی و دولت در قبال کاهش نرم تورم؛ کاهش سود سپرده های مردم، تثبیت سود بانک ها
سیگار کشیدن در دانشگاه های کشور ممنوع شد
ایران از ورود 2 بازرس آژانس جلوگیری می کند

تيتر روزنامه

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: احتمال اجرای قانون برنامه پنجم از ابتدای سال آینده
نهاوندیان در نشست اتاق مطرح کرد؛ نرخ سود بانکی باید پایین تر از تورم 9/9 درصد تعیین شود
مدیر عامل بیمه دانا خبر داد: پذیرش بیمه دانا در بورس قطعی شد

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : tafrih-roz

 

 

قصه پرغصه كتاب‌ها در ایران

 

فقر شمارگان كتاب در ایران، امری نیست كه بر كسی پوشیده باشد. سال‌های سال است كه همه از پایین بودن شمارگان كتاب در ایران سخن می‌گویند و در كمال تعجب نه اتفاقی می افتد كه به بالا رفتن شمارگان كتاب‌ها بینجامد و نه عزمی جزم می‌شود تا راهی برای برون رفت از این وضعیت باز شود.از نویسنده، مترجم و شاعر گرفته تا مدیر و مسوول و ناشر و كتابفروش همه و همه از این وضعیت گلایه دارند و گاه درمصاحبه‌ای یا نشستی رسمی از لزوم اندیشیدن راهكارهایی برای حل این معضل سخن می‌گویند، اما اتفاقی در این زمینه نمی‌افتد.در چنین وضعیتی اگر سرانه كتابخوانی هم ظرف یك سال جهش چشمگیری داشته باشد! (به چگونگی ماجرا كاری نداریم)‌ باز نمی‌شود این واقعیت را كتمان كرد كه فقر شمارگان گریبان صنعت نشر ایران را گرفته است؛ فقری كه هر چه می‌گذرد بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد و تاثیرش را بر گردش مالی صنعت نشر بر جای می‌گذارد.در چنین وضعیتی و با این شمارگان نه می‌شود انتظار داشت نویسندگی به شغل تبدیل شود و شاعر یا نویسنده تنها از طریق درآمد چاپ كتاب زندگی كند و نه می‌شود امیدوار بود كه هر چه سطح سواد جامعه افزایش می‌یابد، علاقه به كتاب و كتابخوانی هم زیادتر ‌شود.چرخ صنعت نشر باز بر همین روال می‌چرخد و فقر شمارگان مثل بختك روی سر كتاب‌ها می‌افتد تا همچنان ۲۰۰۰ جلد - به طور متوسط البته - سهم هر چاپ یك كتاب باشد.در این وضعیت سخن گفتن از كتاب و كتابخوانی و رونق گرفتن یا نگرفتن بازارش شاید اصلا خنده‌دار به نظر برسد. در جامعه‌ای ۷۰ میلیونی یك عنوان كتاب فقط ۲۰۰۰ جلد چاپ می‌شود و گاهی همین ۲۰۰۰ جلد هم به فروش نمی‌رسد. تازه اگر كتابی خوش‌اقبال باشد و به چاپ مثلا پنجم برسد، شمارگان این كتاب در خوشبینانه‌ترین شرایط به ۱۰ هزار نسخه می‌رسد كه در قیاس با جمعیت ایران و جامعه جوانش در حد یك شوخی است.در این مجال نه‌ می‌شود به بررسی‌ راهكارها پرداخت و نه می‌شود از كاستی‌ها سخن گفت. فقط باید هشدار داد كه تداوم این وضع به نفع هیچ‌كس نیست و تا عزمی جدی در این زمینه شكل نگیرد، نه آب از آب تكان می‌خورد و نه شمارگان كتاب‌ها سیر صعودی می‌یابند.... / یادداشت : جام‌جم آنلاین

 

 ادامه مطلب

 

صحبت کردن با کودکان در مورد طلاق

 

 

کنار آمدن با موضوع طلاق برای ودکان بسیار سخت و دردناک است. این که چگونه می توان فرزندان را با این اتفاق ناخوشایند وقف داد و به آنها شیوه کنار آمدن با این موضوع را آموخت ، امکان پذیر است.

 

فراموش نکنید که فرزندان با وجود این شرایط بیش از پیش به پدر و مادر خود نیاز پیدا می کنند. ایجاد امید، اطمینان و احساس توانایی در فرزندان باعث می شود که آنها در هر سنی بهتر بتوانند با این واقعه کنار بیایند. صحبت کردن با کودکان در مورد طلاق کار بسیار مشکلی است.

 

انجمن روان آمریکا برای اینکه چگونه به کودک در این مورد اطلاع دهیم و برای کاهش تاثیرات سوء طلاق به این نکات اشاره می‌کند:

 

 

هرگز صحبت و گفتگو در مورد طلاق و آگاه کردن کودکان را به لحظات آخر موکول نکنید.- هر دو والد باید در مورد این موضوع با فرزند خود صحبت کنند.

 

در این مورد بسیار ساده و صادقانه و مستقیم با کودک صحبت کنید.

 

به کودک توضیح دهید که طلاق تقصیر کودک نیست، مطمئن شوید که کودک می‌داند که دو والد را بیشتر در اطراف خود خواهد داشت و هر دوی آنها هنوز کودک را دوست دارند.

 

بپزیرید که این موضوع بسیار غم‌انگیز است و برای هر فردی دردناک و سخت است. ▪

 

در مورد والدین دیگر در مقابل کودک بدگویی نکنید. اگر با همسر خود مشاجره دارید، کودکان را در معرض این مشاجرات قرار ندهید و فکر منفی خود را بیان نکنید.

 

با کودکان راجع به مشکلات و نگرانی بزرگسالان صحبت نکنید. صحبت کردن در مورد مسائلی مثل عدم توافق باهمسر و یا ابراز مشکلات مالی صحیح نیست. در این مورد بهتر است با یک دوست و یا مشاور صحبت کنید.

 

از کودکان خود راجع به همسر خود سوال نکنید. یا در مورد آنچه در خانه دیگری رخ می دهد پرس و جو نکنید. شما تنها اجازه دارید از کودک خود بپرسید که اوقات خود را در خانه همسر سابقتان چگونه سپری کرده و یا سوالات عمومی دیگری از این دست. ولی کنجکاوی در مورد مسائل دیگر جایز نیست.

 

سعی نکنید تفاوت شگرفی در زندگی بچه ایجاد کنید.سعی کنید تمام امور روتین قبل را حفظ کنید و ارتباطات خود را حفظ کنید.

 

به خاطر طلاق به کودکان خود باج ندهید و یا آن ها را بیش از اندازه محق نکنید. ممکن است راجع به آنچه اتفاق افتاده احساس گناه کنید و برای جبران و یا سرپوش گذاشتن به این واقعه به فرزند خود بی دلیل هدیه بدهید و یا اجازه دهید تا دیروقت بیدار بماند و.....در حالیکه اگر محکم و با ثبات باشید ، بچه ها بیشتر احساس امنیت خواهند کرد.

 

کودکان را تشویق کنید تا با همسرتان تماس بگیرند و آنها را از امور و خبرهای جدید با خبر کنند و یا حتی گفتگوی ساده ای داشته باشند.اجازه دهید که شریک قبلی تان از وقایع مدرسه و سایر فعالیت های بچه ها با خبر باشند.

 

سعی کنید راجع به اینکه چگونه می توان بچه ها را با پدیده طلاق وفق داد، مطالب جدید بیاموزید. بسیاری از موسسات مشاوره خانواده بهتر و بیشتر می توانند در این زمینه شما را یاری کنند.

 

به کودکانی که با مسئله طلاق دچار مشکل شده اند کمک کنید. بچه های جوان تر در مقابله با این رخداد ممکن است وابستگی شدید پیدا کنند ویا دچار شب ادراری شوند و بچه های بزرگتر ممکن است عصبانی، پرخاشگر، گوشه گیر و افسرده شوند و در مدرسه دچار مشکل شوند. روان پزشک می تواند بهترین کسی باشد که احساسات کودک شما را به درستی درک کند و بچه ها احساس خود را بیان کنند.

 

اگر نتوانید ارتباط خود را با همسر سابق بدون کینه و دشمنی و به خاطر بچه ها حفظ کنید بهتر است با یک مشاور و یا روان شناس مشورت کنید. آنها به شما کمک می کنند که ارتباط دوستانه تری داشته باشید و تاثیر منفی کمتری بر بچه ها بگذارید.

 

 

 

 ادامه مطلب
رپورتاژ
فال حافظ
ورزش بعد از جراحی بینی
معرفی شرکت اریا منتخب پارسیان
سئو یعنی چی ؟
اریا منتخب پارسیان عرضه جوجه شترمرغ بوقلمون
تورهای لحظه آخری ارزان کیش دبی مالزی و تایلند
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
قیمت عمل بینی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری کرمان یاسوج و معرفی تورهای لحظه آخری کیش مشهد
درباره اتوبار گلها تهران
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | آبنما | آگهی رایگان | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.